Conferentie 2015

CONFERENTIE
Samen werken aan lokaal ondernemerschap

Op donderdag 19 november 2015 vond een conferentie plaats over het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, vernieuwing van de Bbz en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal ondernemerschap.

VNG heeft een live-blog bijgehouden tijdens de conferentie. Bekijk deze hier.

De presentaties van de verschillende workshops vindt u hier.