Opleidingen

Het is van groot belang dat medewerkers van Bbz uitvoeringsorganisaties en onderdelen van gemeenten die zich met de uitvoering van het Bbz en ondernemersadvisering bezig houden, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarom worden er trainingen aangeboden aan de PPO-leden. Opleidingsaanbod:

Leergang ondernemersadviseur publieke organisaties – basis (door FOI)

Doelstelling van deze leergang is de deskundigheid van de deelnemers bevorderen, de overwegingen die geleid hebben tot financieringsbeslissing controleerbaar en inzichtelijk maken en het verkennen van de toekomstmogelijkheden. Met als resultaat een weloverwogen besluit over het wel of niet financieren.

Onderdelen die aan bod komen om de doelstelling te bereiken zijn de indeling, onderdelen en onderlinge verbanden van de balans en verlies- en winstrekening, het verschil tussen kosten en uitgaven, inkomsten en opbrengsten, het ondernemersplan van een starter, beoordelingsnormen die bankiers gebruiken, belangrijke fiscale aspecten in relatie tot de financiering en belichting van ratio’s.

Meer info over deze opleiding >>

Duur: 2 dagen, van 9.00 – 16.30 uur
Data, tijden en locatie: volgt bij voldoende animo
Prijs: € 650,- per persoon (PPO leden), € 795,- per persoon (niet leden)

Verdiepingsleergang ondernemersadviseur publieke organisaties (door FOI)

Deze opleiding gaat verder dan een quick scan van de jaarrekening: u leert alles over de speciale rubrieken, de kasstroom analyse en het werkkapitaal. Zo krijgt u diepgaand inzicht in de ‘verborgen’ informatie bij het lezen van de jaarrekening en balans. Deze opleiding is speciaal gemaakt voor de professional met voldoende financiële bagage, die de balans leest en gebruikt als echt beslissingsinstrument en meer wil dan een snapshot of foto van de financiële status van de organisatie. De theorie wordt via eigen business cases uitgelegd. Zo passeren alle relevante principes en praktijkbegrippen de revue. Waar moet u op letten? Welke kritische vragen kunt u stellen?

Dagindeling (4 dagdelen verdeeld over 2 dagen):
Dagdeel 1 – Verdieping Analyse BV structuren
Dagdeel 2 – Verdieping liquiditeiten
Dagdeel 3 – Alternatieve financieringsvormen en verdieping financieringsbeslissing
Dagdeel 4 – Verdieping juridische en fiscale aspecten

Meer info over deze opleiding >>

Duur: 2 dagen, van 9.00 – 16.30 uur
Data, tijden en locatie: volgt bij voldoende animo
Prijs: € 650,- per persoon (PPO leden), € 795,- per persoon (niet leden)

Adviseren van de ondernemer in zwaar weer (door FOI)

In de huidige financiële tijden hebben veel ondernemers het moeilijk. Zij kunnen daardoor in continuïteitsproblemen komen en komen dan bij u terecht voor advies. Hoe pakt u dit aan en welke vraagstukken spelen er dan? Tijdens deze opleiding leert u alles over de signalen en fases van discontinuïteit en hoe een faillissementsproces in zijn werk gaat.
Een scenario analyse is hierbij een essentieel onderdeel. U leert om samen met de ondernemer de scenario’s te beoordelen en analyseren om de juiste strategie te kiezen voor levensvatbaarheid op de lange termijn. Aan de hand van praktijkcases worden de leerdoelen behandeld. Zo is het geleerde direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk!

Meer info over deze opleiding >>

Duur: 1 dag, van 9.00 – 16.00 uur
Datum en locatie: volgt bij voldoende animo
Prijs: € 495,- per persoon (PPO leden), € 625,- per persoon (niet leden)

Schrijven van bedrijfseconomische rapportages (door ROZ)

De leerdoelen van deze opleiding zijn het informeren van de lezer op een effectieve en efficiënte manier over de aanleiding, achtergrond en vraag van de (aspirant) ondernemer, de bedrijfseconomische situatie (intern en extern) en de taakstelling. En te komen tot een onderbouwd advies / onderbouwde conclusie.

Meer info over deze opleiding >>

Duur: 2 dagdelen verspreid over 2 dagen, van 10.00 – 14.15 uur
Datum en locatie: volgt bij voldoende animo
Prijs: € 425,- per persoon (PPO leden), € 510,- per persoon (niet leden)

Bbz dag van de praktijk

Waar loop je in de dagelijkse praktijk bij de uitvoering van de Bbz-regeling tegenaan? Welke bijzonderheden komen voor en hoe gaat u daar mee om? Tijdens deze dag worden praktijkcases van deelnemers besproken en bediscussieerd. Deelname is alleen mogelijk bij inbreng van een eigen praktijkcase.

Duur: 1 dag, van 10.00 – 16.00 uur
Datum en locatie: volgt bij voldoende animo
Prijs: € 150,- per persoon (PPO leden), € 180,- per persoon (niet leden)

AANMELDEN

Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere leergangen/trainingen? Neem dan contact op met Sharon Leuveld (s.leuveld@rozgroep.nl, 074 241 5199).