Wat is PPO?

PPO is de vereniging van publieke ondernemersadviesorganisaties. Onderdelen van de decentrale overheid die zich met de advisering en (financiële) ondersteuning van ondernemers en starters bezig houden, zijn lid van PPO. De leden variëren van gemeentelijke Bbz-uitvoeringsorganisaties of afdelingen tot aan brede organisaties die zich op zowel economische als sociale aspecten van ondernemerschap richten. Personen die deelnemen aan vergaderingen etc. zijn werkzaam bij de overheid of een niet-commerciële organisatie.

Missie & doelen van PPO
De missie die PPO nastreeft is zorg dragen voor een goede permanente ondernemersadvisering door de lokale en regionale overheid, gericht op de bevordering van succesvol ondernemerschap. Met begeleiding, coaching en (micro)financiering beschikken de PPO-leden over een passend instrumentarium voor iedereen, ongeacht de sociaal-economische uitgangspositie.

De missie weerspiegelt zich in de volgende hoofddoelen:
> bevordering van samenwerking tussen ondernemersadviesorganisaties
> belangenbehartiging van (overheids)organisaties die zich bezighouden met ondernemersadvisering en ondersteuning
> stimuleren van ondernemersadvisering, financiering en microfinanciering
> bevordering van de kwaliteit van ondernemersadvisering

De volgende gemeenten en organisaties zijn lid van PPO (samen vertegenwoordigen zij 158 gemeenten):

 • Bureau Zelfstandigen Fryslân
 • Bureau Zelfstandigen Utrecht
 • De Drentse Zaak
 • Ferm Werk
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Barneveld
 • Gemeente Deventer / GROS
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Helmond / Senzer
 • Gemeente Hilversum, Bureau Zelfstandigen en Kunstenaars
 • Gemeente Nijmegen, Bureau Zelfstandigen
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Zwolle / RBZ
 • GROS Apeldoorn
 • Halte Werk Zelfstandigenloket
 • Menso Emmen
 • ROZ Groep
 • SWO De Wolden Hoogeveen
 • Werkzaak Rivierenland
 • Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) / Gemeente Lelystad
 • Zelfstandigenloket Maastricht

Ook lid worden van PPO? Neem contact op met het secretariaat en vraag naar de voorwaarden (074 241 5199, info@pponederland.nl).

PPO was in 2015 betrokken bij de conferentie ‘Samen werken aan lokaal ondernemerschap’. Meer informatie over deze conferentie vindt u hier.

PPO organiseerde in 2013 een landelijk congres over de ondersteuning van ondernemers en zzp’ers. Meer informatie over dit congres vindt u hier.