Innovatie Bbz

Na de Tozo-regeling en het versoepelde Bbz, kunnen ondernemers sinds april 2022 weer een beroep doen op het reguliere Bbz. Om de aanvragen voor het Bbz te kunnen verwerken, zijn digitalisering én het vergroten van expertise en personele inzet voor gemeenten noodzakelijk.

PPO is hier samen met onder andere VNG, Divosa en andere gemeenten met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee aan de slag gegaan. We hebben allerlei producten ontwikkeld om het gemeenten makkelijker te maken én het scholingsaanbod in beeld gebracht.

Producten

Via de volgende tegels vind je verschillende producten waar je als gemeente gebruik van kunt maken.


Meer achtergrondinfo over deze producten vind je in de updates.

Updates

Via updates hebben wij gecommuniceerd over het project en de producten:


Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar info@pponederland.nl, o.v.v. ‘updates Innovatie Bbz ontvangen’.