Update #9 (28 maart 2022)
Over het aanvragen van regulier Bbz vanaf 1 april 2022.

Update #8 (23 december 2021)
Over de aanpassing van de Bbz producten vanwege de wijziging terugwerkende kracht.

Update #7 (17 december 2021)
Over de aanpassing van de Bbz producten vanwege de verlenging versoepeling Bbz.

Update #6 (6 december 2021)
Over de kennisuitwisseling tussen Bbz-collega's, de opleiding voor leidinggevenden en de PPO LinkedIn groep.

Update #5 (21 september 2021)
Over de tijdelijke wijzigingen Bbz en het nieuwe modelaanvraagformulier daarvoor.

Update #4 (16 juli 2021)
Over de nieuwe versies van het model aanvraagformulier en digitaal aanvraagproces, de ICT practice, de 1e versie van de handreiking Bbz, een nieuwe opleiding voor leidinggevenden en communicatiemiddelen Bbz.

Update #3 (8 juni 2021)
Over de checklist 'Van Tozo naar Bbz', de digitaliseringsproducten die gereed zijn, het scholingsoverzicht en voorbeeld vacatureteksten.

Update #2 (13 april 2021)
Over de testversie van krijgikbbz.nl, de route voor snelle afhandeling en de vragenlijst naar gemeenten ivm scholingswensen.

Update #1 (9 februari 2021)
Over de achtergrond van het project 'Innovatie Bbz' en de eerste acties en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en het expertiseaanbod.