Geslaagde conferentie over lokaal ondernemerschap met ruim 250 bezoekers

Donderdag 19 november vond de conferentie ‘Samen werken aan lokaal ondernemerschap’ plaats in Ede, georganiseerd door PPO en VNG. Een conferentie over het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, vernieuwing van het Bbz en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal ondernemerschap. Ruim 250 personen waren aanwezig.

Willemien Vreugdenhil, wethouder Ede en voorzitter economische pijler G32, verzorgde de opening van de conferentie. Hoe kunnen we volgens Willemien lokaal ondernemerschap stimuleren? Kill de egos en de euros!

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, kent zijn achterban als geen ander. Hij pleit voor grensoverschrijdend samenwerken voor de ondernemer: gemeenten moeten zich niet beperken tot de gemeentegrenzen. Hij spreekt met het publiek over bintjes en eigenheimers. Volgens hem is er meer behoefte aan bruggen bouwende bintjes: Laat die ondernemers maar eigenheimers zijn. De uitdaging voor het publiek: wordt allemaal bintje.

Mariska ten Heuw, lid van de commissie Werk en Inkomen van de VNG en wethouder uit Hengelo laat zien hoe de regio Twente inhoud geeft aan een goed klimaat voor ondernemerschap. Hierin staat regionalisering en sociaal ondernemen centraal. Welke mogelijkheden zijn er om ondernemerschap te stimuleren? Zij ziet een belangrijke rol voor het Bbz weggelegd. Het Bbz is niet slechts een sociaal vangnet, maar ook een stimuleringsmiddel.

Bekijk hier de video ‘Hoe gaat regio Twente om met lokaal ondernemen?’ met o.a. Mariska ten Heuw aan het woord.

Jannie van den Berg, voorzitter van PPO Nederland en manager van het Zelfstandigenloket Flevoland, gaat in op de vraag hoe de bestaande ondersteuning aan ondernemers geactualiseerd en geïnnoveerd kan worden. Daarbij speelt het imago een grote rol maar ook de verbinding met het sociaal domein. Het Bbz verdient meer kenbaarheid en bekendheid, maar breng het niet te veel onder bij de gemeente. Ondernemers weten je beter te vinden als je zelf een imago hebt en daar hoort bijvoorbeeld een eigen website bij.

Lees meer over de conferentie, de workshops en het afsluitende debat op het live-blog van VNG.