Nieuw initiatief in Brabant: 'Brabant Start'

In Noord-Brabant leveren veel partijen ondersteuning aan startende ondernemers. Er zijn grote verschillen tussen de ondersteunende partijen als het gaat om doelgroep, werkgebied en de invulling van de dienstverlening. Voor de ondernemer is het fijn dat er zoveel initiatieven zijn, maar door de versnippering ziet hij door de bomen het bos niet meer. Bovendien kan het samenspel en de kennisdeling tussen deze initiatieven worden verbeterd. Voor een aantal partijen was dit aanleiding om het initiatief ‘Brabant Start’ te beginnen. Het doel van Brabant Start is: vinden, verbinden en versterken.

Op donderdag 29 januari organiseren de Provincie Noord-Brabant en de Kamer van Koophandel onder de ‘paraplu’ van Brabant Start een kennisevent over startersondersteuning in Noord-Brabant. Tijdens deze middag wordt ingegaan op het belang van starters voor de (lokale) economie, nut en noodzaak van ondersteuning aan starters maar vooral ook hoe de ondersteuning en samenwerking aan starters kan worden verbeterd. Doel is om uiteindelijk te komen tot een optimale ondersteuningsinfrastructuur in Noord-Brabant.

Meer informatie